האם חתימה ע"י עדים שהינם קרובי משפחה, פוסלת הפרוזבול?

מה המשמעות של שטר הפרוזבול והאם שווים דיניו לכל דבר לשאר שטרות?

האם יש חובה ללכת לבית דין ע"מ לערוך שטר פרוזבול או ניתן להסתפק במודעא בפני עדים?

האם ניתן להכשיר פרוזבול שכזה, לאור ההקלות המיוחדות שנהגו בו?

תאריך: 
07/10/08 ח' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist