עצמו של יום הכפורים מכפר- מה טיבה של כפרה זו?

במה נבחר עם ישראל, האם באולימפיאדה של ספורט או בשל ערכים?

הרצאתו של מו"ר בקרני שומרון ערב יוה"כ התשס"ט

תאריך: 
07/10/08 ח' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist