ערב יום הכפורים התשס"ט-לפני ה' תטהרו, כיצד?

מהו המשקל של ההתפייסות בין אדם לחברו בתהליך הטהרה?
הלכה היא: ש"צ לא מוציא ידי חובה את שיודע חוץ מראש השנה. האם דין זה גם בוידוי הש"צ והרי לא ניתן למנות שליח לוידוי האישי?
עיטוף בטלית מבעוד יום להקבלת היום הקדוש, האם חייב בברכה ומה עם עיטוף דומה לקדושת השבת?

תאריך: 
08/10/08 ט' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist