ירדו גשמים בחג הסוכות, מה יעשה?

האם מותר ביום טוב לכסות הסכך באמצעים שונים (גגון נייד, ניילון וכד') למרות שמדובר באיסור אוהל עראי?

האם לאחר שפסקו הגשמים מותר להסיר הכסוי ולנענע הסכך משום: "תעשה ולא מן העשוי"?

היש חובה לשהות בסוכה בזמן ירידת גשמים או שניתן להמשיך ולקיים שמחת יו"ט בבית?

תאריך: 
10/10/08 י"א תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist