דילוג לתוכן העיקרי

דם שנמצא בביצה - האם נאסרה הביצה ואוסרת גם המחבת?

האם ישתנה הדין אם מדובר בביצה טרופה?

היש הבדל אם מדובר בביצה מופרית מתרנגול זכר או בביצה שהינה "ספנא דארעא"?

האם מדובר באיסור דם מדאורייתא ולא ניתן יהיה להציל המחבת (טפלון)?