דילוג לתוכן העיקרי

האם העלונים התורניים המופצים מידי שבת בבתי הכנסת מהווים מפגע במעמד קריאת התורה והתפילה?

האם הפרסומות המסחריות שבעלונים אלו נכללים באיסור קריאת שטרי הדיוטות בשבת?

מה סיבת איסור קריאת כתבי הקודש בזמן המדרש בשבת אחה"צ? האם מותר בשבת לקרוא עיתונים בעלי אופי ותכנים דתיים וחרדיים?