דילוג לתוכן העיקרי

לאור "התפוצצות" הגניזה של עלוני השבת, האם מותר לכלותם בדרכים עקיפות ע"מ שלא יתגוללו בדרך בזיון?

האם ישנה קולא באיסור איבוד כתבי הקודש אם אינם כתובים על קלף או בדרך גרמא?

האם יהיה מותר לשרוף העלונים למרות חומרת המעשה ע"מ למנוע מצב קשה יותר של ביזוים?

מהי הדרך ההלכתית המומלצת להפטר מהכמויות האדירות של עלוני השבת תוך צמצום איסור הפגיעה בקדושתם?