האם מותר בשבת לעבור באזורים שהתאורה מופעלת באמצעות חיישנים?

האם ניתן להתיר על בסיס הכלל: "פסיק רישיה דלא נייחא ליה" כאשר מדובר ברחובות מוארים בקביעות?

האם מותר בשבת לעבור דרך דלת שנפתחת באופן אוטומטי באמצעות תא פוטו אלקטרי?

הניתן לצורך הדין לעשות הבחנה בין הולך לתומו ברחובות לבין מי שהתקין מערכת שכזו בחצרו כהרתעה לגנבים?

תגיות: 
תאריך: 
10/11/08 י"ב חשון התשס"ט
x

Audio Playlist