מחיאות כפיים וריקודים בשבת, האם מותר?

היש הבדל בדין אם מדובר בשמחת מצוה כמו יום שמחת תורה?

לדעת האוסרים, מדוע אין הרבנים מוחים על תופעות כאלו המתרחשות בשבתות וביו"ט ע"י המונים ואפילו בני ישיבות?

אם מדובר בגזירת חכמים: "שמא יתקן כלי שיר", מה ההבדל בפרשנות זו בין האוסרים לבין המתירים?

תאריך: 
14/11/08 ט"ז חשון התשס"ט
x

Audio Playlist