דילוג לתוכן העיקרי

האם כינוי הזולת "כופר" הינו עילה לתביעה?

חכמי ישראל קבעו קנסות גבוהים למבייש חברו, אך האם חייבו גם תשלומי פיצויים?

באלו נסיבות רשאי הנפגע (המתבייש) לרדת לחייו של הפוגע (המבייש)?

מהן הפעולות שחייב הרב ובאלו נסיבות יהיה רשאי לכנות מי מישראל ככופר מבלי להחשף לתביעה כמוציא שם רע?