האם משפט התורה מפלה בין מתדיין יהודי לבין מתדיין גוי?

האם יש זכות לגוי להתדיין בדין תורה? ואם כן, לפי איזה שיטה משפטית ידונו אותו? מה מעמדו של המוסלמי?

כגר תושב או שאר הגויים או אפילו לא חברה מתוקנת?

מדוע חייבו הגוי בנזקי בהמתו בנזק שלם בין תם בין מועד למרות שהישראל חייב רק חצי נזק בשור מזיק תם?

תאריך: 
02/12/08 ה' כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist