באלו נסיבות תותר תפילה מאחורי בית הכנסת ולא תחשב כביזוי?

המותר לכנות "רשעים" את המתפללים בבית סמוך לביהכ"נ כשגבם מופנה להיכל? והלא נאמר כל המתפלל מאחורי ביהכ"נ נקרא רשע אא"כ מפנה פניו לכיוון ההיכל?

וכיצד ינהגו ציבור המתפללים בבית סמוך לביהכ"נ, האם יפנו לכיוון המזרח למרות שאחוריהם כלפי ההיכל?

מה דינו של המכנה "רשע" או "רשעים" את מי שמתפלל כשגבו מופנה להיכל בנסיבות המותרות?

תאריך: 
08/12/08 י"א כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist