דילוג לתוכן העיקרי

מים שהורתחו מערב שבת, האם מותר לשוב ולחמם אותם בשבת על הפלטה?

האם פעולת חימום המים הינה מלאכה האסורה מדאורייתא או שנחשב כבישול אחר בישול?

היש הבדל בדין בין חימום המים לרחצה או חימום המים לצרכי שתיה?

ומה יהא דינו של מי שהניח בשבת על הפלטה מים צוננים שהורתחו מערב שבת?