המוזמן לארוע המתקיים באולם, האם רשאי לברך לאחרים גם לאחר זמן ההדלקה ?

כיצד נהגו להדליק בבית הכנסת בניגוד למצוה להדליק על פתחי הבתים?

לדעת הרמב"ם המחייב הדלקה על פתח הבית, האם דווקא ביתו הקבוע או מקום שהוא שוהה בו בעת ההדלקה?

כיצד יש להתייחס לברכה על הדלקה שלאחר הזמן?

תאריך: 
22/12/08 כ"ה כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist