הרגיל לרוץ בכל בוקר, האם תותר לו הריצה גם בשבת?

איזוהי פעילות התעמלות האסורה בשבת לפי הרמב"ם, האם ניתן להחיל כאן מבחן "דרך הבריאים" כפי ההיתר שניתן לצריכת תרופות מסוימות?

מה משמעות דברי חכמים: "שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול", האם כולל גם ריצה לדבר מצוה?

באלו נסיבות נוספות ניתן להתיר ריצה מבלי לפגוע בקדושת שבת?

תגיות: 
תאריך: 
04/01/09 ח' טבת התשס"ט
x

Audio Playlist