דילוג לתוכן העיקרי

כהן חייל שבמהלך הלחימה באויב ירה והרג בשגגה חייל אחר, האם מותר לו לשאת כפיים?

מהם גדרי הריגה בשוגג המונעים מהכהן לשאת כפיהן לפי הרמב"ם והן לפי השו"ע?

האם מוהל כהן רשאי לשאת כפיו למרות שהנימול נפטר? מתי ובאלו נסיבות יחשב ההורג בגדר אנוס?