דילוג לתוכן העיקרי

האם הכהנים רשאים לשאת כפיהם גם לאחר שקיעת החמה?

מדוע גזרו חכמים שאין הכהנים רשאים לשאת כפים בתפילת מנחה?

מהי שקיעת החמה שמזכיר הרמב"ם לגבי התפילה, האם זמן הסתתרות כדור החמה או זמן הופעתם של שלשה כוכבים?

שקעה החמה ונעלמה מקו האופק, מה הדין לענין נשיאת כפים לפי מנהגי האשכנזים, הספרדים והתימנים?