האם ישנה חובה ליטול ידים בכלי לאחר שיצא מבית הכסא?

אם חובה זו נובעת משיקולי הגיינה, מה הקשר לנטילה בכלי כולל ערוי שלש פעמים מיד ליד?

לדעת מרן השו"ע המחייב ליטול ידים לשם סילוק רוח רעה, האם יש לפעול עפ"י כללי נט"י כמתחייב לגבי הסעודה?

ומה עם בזבוז המים הכרוך בנטילה שכזאת במיוחד למי שעשה צרכיו רק "מים קטנים"?

תאריך: 
18/01/09 כ"ב טבת התשס"ט
x

Audio Playlist