דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להתעטף בטלית המקופלת לרחבה?

מהם אפשרויות העיטוף בטלית עפ"י המנהגים השונים ובאיזה עיטוף אין יוצאים ידי חובה?

מהו המקור של דברי מרן השו"ע שפסק שיש להחזיר שתי ציציות לפניו ושתי ציציות לאחריו?

מה ניתן ללמוד מזה שהרמב"ם לא ציין את דרכי העיטוף וכן מנהג יהודי תימן לכאורה שלא בהתאם לתלמוד הירושלמי?