דילוג לתוכן העיקרי

רחץ ידיו לאחר יציאה מהשרותים, האם חייב לנגבם לפני נט"י לסעודה?

היש הבדל בין נטילת ידים לקודש לבין נטילת ידים לחולין?

היש צורך במים שניים לנט"י לסעודה כפי שנדרש לפני אכילת תרומה או די ברביעית לשתי הידים?

האם נטמאה היד הרטובה אם נגעה ביד היבשה או בכלי ואז האם יתחייב בנטילה נוספת?