דילוג לתוכן העיקרי

מדוע נוהגים המנחמים אבלים לישב ע"ג כסאות בניגוד לגמרא והלכה מפורשת ברמב"ם ובטור?

האם ניתן לסמוך על אי הקפדה של האבלים שאין המנחמים יושבים ע"ג קרקע ולפרשה כויתור לטובת המנחמים?

כאשר המנחמים יושבים ע"ג קרקע ליד האבלים, היש לחשוש ל: "פותח פיו לשטן"?

מהם גדרי ניחום אבלים עפ"י רוח ההלכה וכיצד מתיישב עם הדרישה מהמנחמים לישב על הארץ?