האם יכול אדם ללבוש כפפות בבוקר ע"מ להימנע מנטילת ידים שחרית?

הניתן להשוות דין זה להלכה המקובלת: "לט אדם ידיו במפה ואוכל " ללא צורך בנטילת ידים?

מה מקור החיוב לרחוץ ידים לפני התפילה ומה מקור החיוב ליטול ידים לאכילת חולין?

אדם שלן עם כפפות בידיו, האם כשישכים יהיה פטור מנטילת שחרית?

תאריך: 
29/01/09 ד' שבט התשס"ט
x

Audio Playlist