מהי הברכה על דגני בוקר?

האם יש להתחשב בסוגי העיבוד השונים של אותם דגנים הכוללים שליקה וציפוי בסוכרים?

היש הבדל בברכה ראשונה של דגנים שנשלקו לבין הדגנים שנתבשלו ומה ההבדל בין שליקה לבישול?

מה ניתן ללמוד מהחלוקה שציין הרמב"ם בברכת אורז שנאפה או נתבשל בתנאי שלא נתערב עם דבר אחר?

תגיות: 
תאריך: 
11/02/09 י"ז שבט התשס"ט
x

Audio Playlist