משחק השחמט - האם אסור? והאם בפיסולם של הכלים יש סרך ע"ז?

באלו תנאים נחשב פיסול צורות כעבודה זרה, האם דווקא צורות מושלמות או אפילו דיוקן חלקי של אדם?

מדוע מנה הרמב"ם משחק זה בגדר משחק בקוביא, האם אסור בכל תנאי?

האם ישנו איסור מיוחד לשחק שחמט בשבת?

תאריך: 
12/02/09 י"ח שבט התשס"ט
x

Audio Playlist