דילוג לתוכן העיקרי

יצרו מתגבר עליו? ילבש שחורים וילך למקום אחר ויספק תאותו-האומנם?

האם מאמר חז"ל הנ"ל במסכת חגיגה מציע היתר מוגבל בבחינת "הרע במיעוטו" או "תן לשטן חלקו"?
ואולי חכמי ישראל מכוונים אותנו לדרכי ההתמודדות הרצויות מול הפיתויים הרבים שיצרו של האדם מנסה אותו?

האם יש לתחום דברי האגדה לעניני מוסר או אף לפסוק מהם הלכה למעשה, כיצד הרמב"ם מגייס אותם לחיזוק האמונה?