האם מותר לש"צ בתפילת החזרה לחזור למקום שעמד בתפילת הלחש?

מה דינם של הציבור שסיימו תפילת הלחש ופסעו לאחור, האם ישנו איסור לחזור למקומו בחזרת הש"צ?

היש הבדל בין דין הציבור בשאלה זו ובין דין הש"צ שסיים תפילת הלחש ופסע לאחוריו?

האם האיסור לחזור למקום שעמד בתפילת הלחש מוגבל עד שמגיעים בחזרת הש"צ לקדושה?

תאריך: 
04/03/09 ח' אדר התשס"ט
x

Audio Playlist