מתנות לאביונים, הזדמנות לקיים את מצות הצדקה או שיתוף בשמחת הפורים?

מהי הגדרת מתנה לעניים דווקא ביום פורים ומה נשתנתה מתמיכה וצדקה לעניים שחובתם במשך כל השנה?

הניתן להמיר יעוד של מתנות לאביונים למצוות חשובות כגון פדיון שבויים? האם חל גם על העניים שקבלו המתנות?

מי שפושט ידו בפורים, האם יש לחקור ולדרוש ע"מ לתת לו מתנות לאביונים או ניתן להסתפק במתן פרוטה?

תגיות: 
תאריך: 
09/03/09 י"ג אדר התשס"ט
x

Audio Playlist