האם מותר בפורים להתחזות לעני ע"מ לזכות במתנות לאביונים?

מהם הגדרים שקבעו חכמים על הפסוק: "מדבר שקר תרחק"?

באלו נסיבות ובאלו אופנים מותר לשקר מפני דרכי שלום?

כאשר הותרה הרצועה לשמחת ליצנות ותחפושות, האם ניסחף ונתיר הטעייה תוך פגיעה קשה בדרכה של תורה?

תאריך: 
12/03/09 ט"ז אדר התשס"ט
x

Audio Playlist