דילוג לתוכן העיקרי

מי שקם מס' פעמים בלילה, האם עליו לברך ברכות השחר כל אימת שיקום?

מה כוונת הגמ' שאומרת: "כי מיתער לימא אלהי הנשמה", האם כל אימת שיקיץ או רק בסוף שינתו?

אדם הקם בלילה ע"מ ללמוד תורה ובדעתו לחזור לישון האם חייב רק בברכות התורה או גם בברכות השחר?

מי שנרדם במטוס בלילה והקיץ לנחיתה האם יתחייב בברכות השחר בגלל הפסק הזמן של ההתארגנות להגיע הביתה ע"מ לישון?