היש לפרק, בעת ניקוי הכלים את הידיות שלהם אף כשאינם מיועדים לשימוש בפסח?

x

Audio Playlist