דילוג לתוכן העיקרי

"רובם בגזל" הכחיש שנטל הלוואה או הלין שכר עובדו ואח"כ חזר בתשובה, מה עליו לעשות ע"מ לצאת גם ידי שמים?

מי שגזל רכב שהיה מיועד להשכרה והיה מעורב בתאונה וניזוק הרכב, באלו תשלומין יחוייב?

האם דינו של הגזלן כדין מזיק המסתפק בהחזרת הגרוטאה לבעליה ומשלים הפרש דמי הנזיקין?

ומה עם תשלום דמי שימוש שמהווים פיצוי להפסד ההכנסות לבעלים המשכיר לתקופה מאז יום הגזילה?