שתו ינות שונים בליל הסדר, היש לברך הטוב והמטיב על הכוסות שלאחר הכוס הראשון?

בידוע שיש לברך הטוב והמטיב כאשר הביאו יין אחר ושונה מהיין הראשון ששתו, מה נשתנה דין ליל הסדר ממסיבת יין שגרתית?

האם חיוב ברכת הגפן על כוס כלשהי מארבעת הכוסות דוחה את ההלכה הנ"ל, הן לפי הרמב"ם והן לפי מרן השו"ע?

האם למרות הכל ישנן נסיבות שיתחייב בברכת הטוב והמטיב גם בליל הסדר?

תגיות: 
תאריך: 
20/03/09 כ"ד אדר התשס"ט
x

Audio Playlist