דילוג לתוכן העיקרי

האם הנהגת ימי זכרון לחללי מערכות ישראל מידי שנה עולה בקנה אחד עם דרכה של תורת ישראל?

והרי אפילו לגדולי ורבי האומה לא נקבעו ימי זכרון משום שאין להתקשות על המת יותר מדי ובכך כביכול להתריס כלפי מעלה?
מה המתכון שמציעה תורת ישראל במקרה של פטירת האדם ע"מ לחזק את האמונה בלבו של כל יהודי כולל בצדקת הדרך?
מי נכלל בהגדרת חללי מערכות ישראל ומה עם החללים שנפלו על קיום העם היהודי בארצו מאז כיבוש הארץ ע"י יהושע בן נון?