תוכנית על פרשת השבוע שהוקלטה ביום חול והוקרנה בשבת, האם מותר להורידה במוצ"ש ע"מ לצפות בה?

יהודי שבשל במזיד בשבת האם נאסר התבשיל או שאותו אדם נאסר עליו לאכול בתורת קנס?

איסור התבשיל לאחרים-האם יהודי שמבשל בשבת במזיד בקביעות דווקא לאחרים ולא לו?

האם ניתן לדמות לדין פירות שהובאו בשבת מחוץ לתחום שלא נעשתה עברה בגוף הפירות?

תגיות: 
תאריך: 
06/05/09 י"ב אייר התשס"ט
x

Audio Playlist