כבוד האשה - צניעות כערך המשפיע על הלכות השתתפותן בלויות ודרכי ההספד לנשים

דברי הספד שנשא מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו לזכרה של המנוחה שושנה עפג'יין ע"ה

תאריך: 
12/05/09 י"ח אייר התשס"ט
x

Audio Playlist