האם רשאים לברך ברכות הנישואין אם החתן לא הגיע לסעודה?

בימינו שלא כבתקופות קודמות מתרבים המקרים שחתן וכלה לא מגיעים ל"סעודת מצוה", מה יש לברך בבית חתנים בנסיבות אלה?
האם נוכחות החתן והכלה חיונית כשסועדים בבית חתנים לזמן "שהשמחה במעונו" ולברך ברכת חתנים?
כאשר חלק מהאורחים סועדים בחדר אינם רואים משם את החתן, האם נחשב כאילו החתן אינו נמצא?

תאריך: 
15/06/09 כ"ג סיון התשס"ט
x

Audio Playlist