מילה שנדחתה מחמת חולי-האם רשאים לדחות למועד נוח? האם ישנו איסור לקיים המילה ביום חמישי ויום שישי?

האם ניתן להשוות זאת לדיני הפלגה בספינת גויים שיש להקדימה שלושה ימים לפני השבת?

האם יש לחוש למצב שכביכול אדם מכניס עצמו לספק פיקוח נפש שהרי אם ימול ביום חמישי עלול לכאורה להסתכן ויהיה צורך לחלל עליו את השבת?

מהי חומרת החיוב על קיום מצוות עשה של ברית המילה ולאור זאת האם ניתן אופציה לאב לקיים מצוה זאת בעיתוי הנוח לו?

תאריך: 
19/06/09 כ"ז סיון התשס"ט
x

Audio Playlist