האם מותר בשבת להפשיל או לגלול יריעות דפנות אוהל לצרכי איוורור או הגנה מקרני השמש?

האם ישנו גדר של אוהל עראי גם מן הצד כמחיצה או דופן או שאוהל דווקא מלמעלה כסככה או גג?

באילו נסיבות יחשבו פעולות הרמת היריעות וגלילתם או הפשלתם ביום השבת בגדר סתירה ובנין?

מה הבדלים בפסיקה בין מהרי"ק לגרע"י ובעל "שמירת שבת כהלכתה" לגבי פריסת וילונות בשבת או בהעמדת מחיצות להפרדה בין גברים לנשים?

תגיות: 
תאריך: 
21/06/09 כ"ט סיון התשס"ט
x

Audio Playlist