מה דין כלאי הכרם המצויים בגינה שנרכשה מגוי?

מהם הגדרים של איסור זריעת כלאי הכרם? האם איסור אכילת מאכלות אסורות גורר בהכרח איסור בישול מאכלות אסורות? האם אכילת הפירות במקרה זה תהיה מותרת לכאורה, היות ואיסור זריעת הכלאים נעשתה ע"י הגוי?

תאריך: 
23/06/09 א' תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist