דילוג לתוכן העיקרי

טווס שהפרה תרנגולת, האם הביצים שנוצרו מהכלאה זו יאסרו במאכל?

האם טווס והפסיון נחשבים עופות מותרים או אסורים באכילה?

היש איסור הכלאה בין טווס לתרנגולת למרות ששניהם שייכים למשפחת התרנגולים?

האם הביצים שנוצרו מהכלאה אסורה יאסרו למאכל משום קנס על עבירת ההכלאה?