אשה שהפילה לאחר 49 יום, האם הבן שנולד לאחר ההפלה חייב במצוות פדיון הבן?

הלכה היא להרמב"ם ולמרן שהמפילה בתוך 40 יום (כולל) אינה טמאה לידה. האם בנדון שלנו שעברה תקופה זו וודאי חייב בפדיון?

באלו נסיבות יתחייב הבן שנולד לאחר ההפלה בפדיון למרות שאמו היתה טמאת לידה בהפלה?

כאשר עפ"י עדותה של היולדת ישנו ספק אם היה ריקום איברים בנפל, האם נדון את הנולד לאחר ההפלה כבכור לחומרא?

תגיות: 
תאריך: 
04/08/09 י"ד אב התשס"ט
x

Audio Playlist