היש לברך על דמוי עץ אשוח ריחני המותקן בכלי רכב?

האם ברכת הריח מוגבלת רק לפריט שמייצר ריח או כולל כל אביזר המפיץ ריח שסיפגו בו?

מדוע מברכים ברכת הריח על שמן בשמים והרי אין לו עיקר?

מהו א"כ המבחן הקובע לברכה, האם בגלל שנעשה להעביר זוהמא או בגלל שאין לו מקור (עיקר)?

תאריך: 
31/08/09 י"א אלול התשס"ט
x

Audio Playlist