מהם התנאים שפרגולה תיחשב לסוכה שניתן לצאת בה ידי חובת המצווה?

היש לחשוש לברגים אשר מחברים הקורות למסגרת, שהינם לכאורה מעמידים המקבלים טומאה ופוסלים הסוכה?

האם רוחב הקורות עלול לפסול את הסוכה משום גזירת תקרה?

פרגולות שהמבנה שלהם שתי וערב של קורות, היש לחשוש לחיבורים המתכתיים בין הקורות כפוסל הסוכה?

תגיות: 
תאריך: 
16/09/09 כ"ז אלול התשס"ט
x

Audio Playlist