אבל שקרובו נקבר ערב ר"ה שהינו גם ערב שבת, האם מותר ברחיצה?

האם יו"ט מבטל שבעה גם אם בא בשבת ויותר ברחיצת כל גופו לעומת שבת שיש לנהוג אבילות בצנעה?

האם אונן שטרם נקבר מתו מותר ברחיצה ותספורת עד לקבורה וסתימת הגולל שאז חלים דיני האבל?

מה, אם כן, יעשה אבל שנקלע לנסיבות של קבורת יקירו בערב ר"ה שינו גם ערב שבת?

תאריך: 
21/09/09 ג' תשרי התש"ע
x

Audio Playlist