חל יו"ט ראשון של סוכות בשבת, האם ניתן לצאת ידי חובה באתרוג מורכב בשאר ימי החג?

מה הפסול שיש באתרוג המורכב והאם ניתן לצאת בו ידי חובה לפחות בשעת הדחק?

מי שלקח אתרוג מורכב שהינו טוב לעיניים ונקי מכל מום, האם ברכתו לבטלה וכיצד יש להתיחס לנוטל האתרוג?

בנסיבות של יו"ט ראשון שחל בשבת, האם יוצא ידי חובה באתרוג תימני למרות שהינו נגוע בחזזית?

תאריך: 
21/09/09 ג' תשרי התש"ע
x

Audio Playlist