"הדס משולש" שראשו של העלה אינו מגיע לעיקרו של העלה בשורה מעליו, האם פסול?

מה משמעויות ההגדרה ל"ענף עץ עבות" שעליו חופים את עצו, האם דווקא כשיש רצף וכיסוי הדדי של העלים?
היש יתרון הלכתי ל "הדס הצפתי" לעומת ה"הדס התימני"?
לולב שראשו של העלה אינו מגיע לעיקרו של העלה בשורה מעליו, האם כשר החל מיום שני של החג?

תגיות: 
תאריך: 
22/09/09 ד' תשרי התש"ע
x

Audio Playlist