האם הנישואין מותרין בין כסה לעשור?

האם בגלל שמדובר ב"ימים נוראים" יש להימנע משמחות או שאין בכוחם של ימים אלו לבטל מצוות פריה ורביה?

ואולי בגלל אוירת ימים אלו של סליחות ובקשות, האם נאסור הנישואין גם בחודש אלול?

כיצד יש לנקוט בקשר למנהגים של "שב ואל תעשה" ועד כמה ניתן להשתמש בביטוי "לא ראינו"?

תאריך: 
23/09/09 ה' תשרי התש"ע
x

Audio Playlist