דילוג לתוכן העיקרי

מהם שיעורי הסוכה עפ"י המידות המקובלות בימינו?

מהי המידה הבסיסית שממנה מחשבים את כל השיעורים המחייבים עפ"י הדרישות ההלכתיות בנושאים שונים?

מתי יש לקבוע עפ"י אמות שוחקות (רחבות מעט) ומתי יש לקבוע הלכה עפ"י אמות עצבות (צרות מעט)?

איך, מבחינה מעשית, מתרגמים את המונחים ההלכתיים למידות של ימינו טפח מול ס"מ?