מה עדיף ליטול ביו"ט ראשון של חג הסוכות, אתרוג תימני פסול או אתרוג מורכב מהודר?

אם נשבר עוקצו של האתרוג התימני ולא ניטל לגמרי מגוף האתרוג, האם עדיין כשר ליום ראשון של החג?

מה עדיף ליטול למצוה, אתרוג התימני שניטל עוקצו או האתרוג המורכב המהודר בלא ברכה?

תאריך: 
02/10/09 י"ד תשרי התש"ע
x

Audio Playlist