ריסוק "ביצה קשה" בשבת, האם אסור משום טוחן?

האם מלאכת טוחן האסורה בשבת מוגבלת רק לדברי מאכל או אף לשחיקת חומרים מוצקים שונים?

היש הבדל בין מאכלים שאינם גידולי קרקע (בשר, ביצה וכיו"ב) לבין מאכלים מגידולי קרקע?

האם ההיתר לריסוק ה"ביצה הקשה" מותנה בביצוע המלאכה בשינוי?

תאריך: 
11/10/09 כ"ג תשרי התש"ע
x

Audio Playlist